"Ha hiszel a győzelemben, a győzelem is hinni fog benned."
Paulo Coelho

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

 
1. Mi az az Elmefitness?
A tudat képességeit fejlesztő képzési- és kiértékelési rendszer, amely az agy működését mérve és visszajelezve (EEG biofeedback) lehetővé teszi a felhasználóinak, hogy a fokozatos fejlődést segítő leckéken át megismerjék tudatuk működését és megtanulják azt irányítani.

 

2. Mi az az EEG biofeedback?

Az agy sok idegsejtjének együttes működése a fejbőrön is mérhető elektromos impulzusokat hoz létre. Ezt a kis jelszintű elektromosságot mérő készülék az EEG (Elektro-EnkefaloGráf). E jeleket  a számítógép különféle tudatállapotoknak megfelelő jellemzőkre (alfa, théta, béta frekvenciasávok, stb.) bontva feldolgozza. Mindezeket hangokká és vizuális jelzésekké alakítva visszajelzi a rendszert használó személynek, aki ezáltal saját tudatának változásait azonnal és pontosan követheti, lehetősége nyílik ezeket befolyásolni, irányítani. Így egyrészt "mesterséges érzékszervet" kap a saját tudatállapotaihoz, másrészt a leckék után a feladatok teljesítése kiértékelhető.

 

3. Miben nyújt mást vagy többet az Elmefitness például a hagyományos meditációhoz, az autogén tréninghez vagy éppen a relaxációt segítő modern hang- és fény technikákhoz képest? És más EEG-s vagy egyéb szenzoros visszajelző rendszerekhez képest?

Az átlagos relaxáló/meditáló személynek a legtöbbször nincs támpontja, hogy mennyire képes a feszültségét, tudatának hétköznapi zsongását elengedni (vagy éppen átmenet nélkül elalszik). Ezen a hang- és fénytechnikák (pl. Hemisync vagy agytréner készülék) előre ütemezett stimuláló hatása sem sokat változtat, mert a felhasználó önirányító készsége nem érvényesül a gyakorlás során. Bár jobban érzi magát, mégis homályban tapogatózik a továbbfejlődés vonatkozásában, nehezen tudja megismételni a legjobb élményeit és kevéssé van tudatában, hogy mi és mennyire befolyásolja a tudatváltás mélységét.
Az Elmefitness egyrészt az egyszerűen kezelhető EEG készülék alkalmazásában egyedülálló más biofeedback rendszerekhez képest: a körülményesen felrakható, a hajat is összekenő kontaktgéles megoldások helyett szárazelektródás fejpántot és fülklipszeket használ.
Másrészt úttörő a többfokozatú és specializálható kiértékelés és képességfejlesztés alapeszméjében is. A manapság hozzáférhető más EEG-s rendszerekkel-játékokkal szemben nem hagyja a gyakorlatot végző személyt bizonytalanságban a tudatállapot-kiterjesztés fokozatos megtanulhatóságát illetően, sőt, didaktika tekintetben túllép a relaxáció és megfelelő alfa/théta paraméterek elérésének minimalista követelményein.

 

4.  Mi az a "Flow" és hogyan kapcsolódik az Elmefitnesshez?

A Flow a harmonikus és hatékony feladatmegoldás élményének Csíkszentmihályi Mihály által tudományosan leírt modellje. Közvetve elődjének tekinthető Maria Montessori önálló problémamegoldásra alapuló pedagógia módszertana és Kurt Hahn élménypedagógiai rendszere. 
Az Elmefitness ezeknek a tanulási- és tudatmodelleknek, a hagyományos meditációs- és tudatfejlesztő módszereknek, illetve a mai csúcstechnika alkalmazásának szintéziséből jött létre. Célja a különféle élethelyzetekhez optimális tudati állapotok és képességek megszerzése, fenntartása (kezdve a stresszcsökkentéssel), elsődlegesen a felhasználó személy önálló megtapasztalásai, tudatosodási folyamata alapján.

 

5. Mit jelent az alfa állapot és miben nyilvánul meg?

Az "alfa állapot" kifejezés tömör jellemzése annak az ellazult tudatállapotnak, amelyikben az agyhullámok túlnyomórészt az alfa frekvencia tartományba esnek (7,5-13 Hz). Ilyenkor a személy nyugodt, ellazult, befogadó tudatállapotban van, nem a külvilág ingereinek feldolgozásával foglalkozik. A gondolatok áramlása csillapodik vagy teljesen meg is szűnik. A hétköznapi életben felgyülemlett stressz feloldódik, a szervezet pihen, regenerálódik. A tudat számára ez a "nyugalom szigete". Ha ezt gyorsan el tudjuk érni és mélyen benne tudunk maradni, 15-20 perc alatt jobban regenerálódhatunk, mint több órás alvással!
Ide tartoznak még a szigma agyhullámok (12-15 Hz, a bétához közeli alfa frekvenciák), amelyek elsősorban az elalvás határán erősödnek fel.

 

6. Mit jelent a théta állapot és miben nyilvánul meg?

A "théta állapotban" az agyhullámok leginkább a théta frekvencia tartományba esnek (4-7,5 Hz). Ilyenkor a testi-lelki ellazuláson túl aktiválódik a személy belső képzelőereje (akár nyitott szemmel fókuszálva is), intuitív felismeréseket kaphat az őt foglalkoztató kérdésekre. A théta hullámok megjelenése jellemzi az álmokat, a féléber alvást vagy a hipnózist is. Kb. 10 éves kor alatti gyerekeknél az alfa hullámok helyett is többnyire ez a tartomány aktív.  

 

7. Miért megy a két állapot egymás rovására egy bizonyos gyakorlat elvégzésekor?

Mert az agyhullámok vagy az egyik tartományt töltik ki jobban vagy a másikat. Ellazult állapotban agyunk gyakran váltakozva, folyamatos átmenettel működik e két tartomány között. Az Elmefitness gyakorlatain keresztül megtanulható a frekvenciáknak megfelelő tudatállapotok irányított váltása.
Amikor a hétköznapi életben a figyelem szétszóródik az érzékszervek jelzései között, akkor sem az alfa, sem a théta tartomány nem telített és a béta frekvenciasávban (14 Hz felett) mérhető impulzusok uralkodnak.

 

8. Lehet-e külön fejleszteni az alfa és théta állapotokat?

Igen, az Elmefitness visszajelzési- és kiértékelési rendszere figyelembe veszi ezt a két tartományt és az ezekhez kapcsolódó képességek fejlesztését. Amikor a stresszcsökkentés, a teljes nyugalom és önuralom elérésének képessége a cél, akkor az alfa visszajelzés kap hangsúlyt. Amikor pedig a teremtő-tervező képzelet (pl. a jelenlegi helyzetünk pontos és távlatos felismerése, a rákövetkező tennivalók átélése) és az intuíció fejlesztése a cél, akkor a théta visszajelzés kap szerepet.

 

9. Mi számít fejlődésnek?

Általában a tudatállapotok irányításának megszerzése (később a gépi rásegítéstől függetlenül is). Például a testi-lelki ellazulás gyors elérése, a belső nyugalom megszerzése és folyamatos fenntartása, a figyelem könnyebb és gyorsabb fókuszálása, az érzetek és érzékelés kifinomultsága, a mindennapi feladatok gyorsabb megoldása, az időbeosztás javulása.
Mindez a tudatállapotok kiértékelésein keresztül számszerűen is lemérhető.

 

10. Mennyi idő alatt, hány alkalom után érhető el fejlődés?

A fejlődés annyira egyéni, amennyire minden ember egyéni és a fejlődés attól is függ, hogy az egyén mennyire hajlandó résztvenni a gyakorlatokban (ha csak szórakozásra használja a gyakorlatokat, attól nem válik tudatosabbá - bár a kedvező hatás még ez esetben is megfigyelhető lesz).
Már az első lecke is ad gyakorlati hasznosítási lehetőségeket. Változás már egy alkalom után is tapasztalható, ugyanakkor "egy fecske nem csinál nyarat". 
A gyakorlatokat egymásra épülően állítottuk össze, így minden további leckénél fejlődés tapasztalható az előző leckéhez képest. Az elkötelezettségen is múlik, hogy milyen mélységeket szeretne magából előhozni, fejleszteni.
A kiértékelés grafikonjain is látható a fejlődés egy leckesorozat folyamatos elvégzése után.

 

11. Fenntartható-e az elért eredmény? Hogyan?

Az Elmefitness lényege, hogy megtanít és nem függővé tesz. Aki elsajátította a tudata irányítását a rendszer gyakorlatain, visszajelző rendszerén keresztül, az a mindennapi életben bármikor tudja ezt a képességét használni és amennyiben használja, a tudata "edzésben marad", tehát az eredmény fenntartható, sőt növelhető is. Tehát a Hogyan-ra a válasz: a tanultak alkalmazása a mindennapi életben.

 

12. Hogyan nyilvánulhat meg a fejlődés az egyén mindennapi életében, a munkában, sportban, a tanulásban?

Általános megfigyelésünk, hogy a megtanult önkontroll az egyszerű élethelyzetektől kezdve a leginkább igénybevett állapotokig egyaránt megnyilvánulhat. Akkor működik hatásosan, ha a szükséges helyzetekben automatikusan jön elő (az utólagos rácsodálkozás élményével kísérve, hogy "milyen jól sikerült").
A teljesség igénye nélkül pár példa:
  • nyugodtabb alvás, 
  • nagyobb testi-lelki teherbírás, 
  • jobb, hatékonyabb stresszkezelés, 
  • váratlan, hirtelen helyzetekben magabiztosabb jelenlét és cselekvőképesség, 
  • megnövekedett összpontosító képesség, 
  • a nagy terhelés és a fájdalom jobb tűrése (pl. edzés, verseny vagy baleset esetén), 
  • nyugodtabb gondolkodásmód (pl. kevesebb kapkodás), 
  • szélesebb rálátás az adott helyzetre vagy az életre, 
  • hatékony konfliktuskezelés (pl. higgadtabb kommunikáció, több türelem)

 

13. Mit jelent, hogy a bal agyfélteke működése a domináns?

A bal agyféltekéhez kapcsolódnak olyan tudati funkciók, mint a logikus gondolkodás, a térlátás, az "én-érzet", az akarati irányítás igénye, az időérzékelés
Akinél ez az agyfélteke az erősebb, az inkább gondolkodó típus, szereti logikusan megközelíteni a dolgokat. Számára a számadatok, írásban adott információk nagyobb jelentőséggel bírnak. Szereti a saját elképzelése, akarata szerint formálni a környezetét.

 

14. Mit jelent, hogy a jobb agyfélteke működése a domináns?

A jobb agyféltekés funkciók: az érzelmek, a zene és ritmus, a harmónia, a kreativitás, az intuíció, az elfogadás.
Akinél ez az agyfélteke uralkodik, az szeret érzelmi alapon dönteni, inkább hallgat a megérzéseire. Művészi hajlamai lehetnek és harmónikus együttélést keres a környezetével, ráhangolódást az élet ritmusára.

 

15. Mit jelent, hogy a két agyfélteke összehangoltan működik? 

Ez azt jelenti, hogy sem az egyik, sem a másik oldal nem domináns, hanem az ember gondolkodó/elemző része harmóniában van a megérző/érzelmes részével, így egyfajta harmonikus középpontból hozza meg döntéseit, felhasználva mindkét agyfélteke erősségét és speciális adottságait. Átlátja az egész helyzetet, de a részletek sem kerülik el a figyelmét.

 

16. Milyen személyes képességekben nyilvánulhat meg a fókuszáltság, az összehangoltság fejlődése?

Kevesebb hullámhegy/hullámvölgy mutatkozik a mindennapi élet során, nagy belső nyugalommal képes megoldani a nehezebb feladatokat. Nincs túl nagy kilengés a rosszkedv/jókedv állapotok között, hanem a középponti létezés békéje van jelen, bármilyen tapasztalat éri is az illetőt, akár negatív-, akár pozitív behatás mutatkozik az életében. Képes azonnali gyors reakciókra - a megfelelő helyen, a megfelelő időben. Kevésbé jár az agya terméketlen üresjáratokban, vagy hatékonyan aktív állapotban van vagy pihen. Rendezettebb agyműködésével jobban szét tudja választani a számára fontos és kevésbé fontos dolgokat. Mindemellett az intuíciója, az összetett élethelyzetek átlátásának képessége is erősödik.

 

17. Sokat dolgozom, a helyzet ura vagyok a munkámban és a magánéletemben, sikeres embernek érzem magam. Akkor mi hasznát venném az Elmefitness leckéknek?

Amikor valaki sokat autózik a szokásos forgalmi viszonyok között és mindig különösebb problémák nélkül eléri a célját, egyre inkább hajlamos lesz azt hinni, hogy jól megy neki a vezetés. De a megszokott és rutinból megoldható helyzetek nem igazán teszik próbára az igazi vezetői képességeket. Sokkal inkább a ritkán előforduló kritikus helyzetek, amikor a baleset elkerülése tizedmásodpercnyi lélekjelenléten, a pánikon való tudatos felülemelkedésen múlik. Ezek a helyzetek azért különlegesek, mert a jelen pillanatban meghozott döntés és cselekvés következményei hosszú távon meghatározóak lehetnek. Elég abba belegondolni, hogy a közforgalmi pilóták szimulátoros gyakorlatain sem a nyugodt repülés körülményei között folyik a kiképzés.
Amikor az elmét a "túlélő program" védekező üzemmódja teljesen leköti, hogy reagáljon a beérkező ingerekre, ennek késleltetése miatt egy kicsit mindig az események mögött jár (ilyenkor a béta hullámok dominálnak). Ha viszont hétköznapi helyzetekben sikerül emelni az alfa/théta hullámok arányát, javul a tudat átlátó-helyzetfelismerő képessége, megszerzi a kezdeményezést és az ösztönös reakcióknál hatékonyabban tud dönteni, cselekedni. Ráadásul a nagyobb belső nyugalom miatt mindez kevésbé fárasztó.
Az ehhez szükséges tudatállapotok irányításának megtanulásában segítenek az Elmefitness leckéi és egyben lemérhetővé is teszik ezeket a képességeket. Ne feledje: a körülményeinket nem biztos, hogy mindig magunkkal tudjuk vinni, de a tudatunk képességeit igen!

 

18. Hányszor célszerű Elmefitnesszelni?

Az ajánlott óraszámok, de leginkább az előrehaladás üteme (az egyre nehezebb, összetettebb gyakorlatok felé) az egyén kezdeti stressz-szintjétől függenek, illetve attól is, hogy az illető mennyire szeretne fejlődni.
Akinek magas a stressz-szintje vagy még nem foglalkozott korábban relaxációs technikákkal, annak érdemes rendszeresen leckéket vennie az alapszintű anyagból, majd az elért fejlődéstől függően rátérni a nehezebb leckékre.
Aki már foglalkozott pihentető technikákkal, önismerettel, érdemes több leckét vennie a magasabb szintű gyakorlatainkból, mert meglepő, új képességeket fedezhet fel önmagában.
Annak is érdemes Elmefitness leckéket vennie, aki már gyakorlott az önismeretben, mert alkalmanként is remek pihentető- és gyakorlóeszköz, ugyanakkor a visszajelzéses leckék segítenek ellenőrizni és fenntartani az egyéni gyakorlások eredményeit is.

 

19. Hogyan tudja a tréning hatékonyan oldani a stresszt?

Egymásra épülő leckéink először is megtanítanak - visszajelzéses önellenőrzés mellett - ellazulni, relaxált állapotba kerülni. Segítenek a légzést harmonizálni, már ez önmagában oldja a stresszt. A leckékben a visszajelzés segítségével megtanult fókuszált tudatállapotot bármikor előhívhatjuk. A leckék alatt azt is megfigyelhetjük, hogy különféle benyomások mennyire billentenek ki a középpontunkból, hogyan tudjuk visszanyerni lelki egyensúlyunkat. Amikor negatív behatás ér bennünket, a tanultakat azonnal alkalmazni tudjuk és így nyugodtabban, nagyobb rálátással tudjuk a problémáinkat kezelni.
Mindemellett a leckékben sok játékos is elem van, amelyek szórakoztatóvá teszik a tanulást.

 

20. Előfordul, hogy valakinél nem lesz számottevő változás, fejlődés? Ha igen, mi okozza?

A legegyszerűbb ilyen eset az lehet, amikor már valaki hosszú ideje (évek óta) foglalkozik önismerettel, relaxációs technikákkal, több problémájának gyökerét kioldotta már különféle technikákkal.
Ez esetben is érdemes Elmefitness leckéket vennie (a 18. kérdésnél kifejtve). Különösen olyan gyakorlatokat, amelyek nehezebbek, összetettebbek, nem a mély, passzív ellazulást segítik, hanem aktív, nyitott szemmel végzendő gyakorlatokat tartalmaznak.
Egy másik eset az lehet, amikor az illető valójában nem akar változni, nem akar tevékenyen részt venni a saját életében, amikor nem akarja vállalni a felelősséget a saját sorsáért. Az Elmefitness nem "sorsjavító automata", az életben megtapasztalható érdemi változások eléréséhez az egyén jelenléte és figyelme szükséges.

 

21. Lehet-e az egyéni fejlődés teljesen gátolt bármely okból?

Abban az esetben elképzelhető, ha az illető pszichés- vagy neurológiai betegségben szenved.
Aki pszichiátriai/neurológiai kezelés alatt áll vagy ilyen betegsége van, csak a szakorvosa írásbeli felhatalmazásával veheti igénybe a leckéket!

 

22. Használható-e bizonyos speciális képességek fejlesztésére, úgymint logikai képesség, analitikus gondolkodás, kreativitás, összpontosítás, terhelhetőség, sikerorientáltság, elégedettség érzése, motivácó növelése, stb., amelyek a munkavégzést hatékonyabbá teszik? Melyek ezek?

Igen. A kérdésben felsoroltak mindegyike fejlődhet, változhat az Elmefitness alkalmazásával.
Ahány foglalkozás, annyiféle konkrét válasz létezik. 

 

23. Azáltal, hogy elvégzem a tréninget, hatékonyabban fogom-e kezelni a stresszt? És ez hogyan függ össze az alfa és théta agyi működéssel? Illetve a jobb és bal agyfélteke működésével?

Igen, a leckék elvégzésével a stresszkezelés hatékonyabbá válik.
Az összefüggéseket illetően ld. a 5-9. illetve 13-15. kérdésekre adott válaszokat.

 

24. Nem fenyeget-e az a veszély, hogy beleturkálnak az agyamba, a gondolataimba és ez hátrányosan érinti a karrieremet?

Az Elmefitness (vagy más EEG) nem képes "gondolatokat olvasni" vagy ezeket manipulálni. Rendeltetésében inkább olyasmihez lehetne hasonlítani, mint az autók fejlesztése, tuningolása, hogy kisebb fogyasztás mellett nagyobb teljesítményre legyen képes, optimális hatásfokkal tudjon működni, kisebb legyen az alkatrészek kopása, stb. Mindehhez a gyakorló személy aktív közreműködése is szükséges.

 

25. Használható-e bizonyos speciális képességek fejlesztésére a sportolói teljesítmény tekintetében, úgymint rajtláz, rajtapátia oldása, állóképesség fejlesztése, gyakorlat végrehajtása fejben, többszöri nagy intenzitású feladat elvégzése ugyanolyan hatásfokkal, gyors regeneráció, szintidő növelése, reakcióidő csökkentése, taktikai képességek fejlesztése, kudarckerülő magatartás sikerorientáltságra váltása, egyéb pszichés terheltségek kiiktatása stb.? Melyek ezek?

Igen, a kérdésben felsoroltak mindegyike fejlődhet, változhat az Elmefitness alkalmazásával.
A leckék által megtanult fókusz és nyugodt középponti állapot magabiztosságot is nyújt, így növeli az önbizalmat, segít a konkrét feladatokra figyelni, növeli a hatékonyságot, csökkenti a stresszt. A nyugalmi állapot és az önbizalom jelenléte pedig hatalmas biztonsági hátteret ad a sikeres feladatvégrehajtáshoz.
Az Elmefitness rendszerének rugalmassága lehetővé teszi, hogy - ilyen irányú igény, megrendelés esetén - speciális képességekre, feladatmegoldásra kihegyezett leckéket is alkalmazásba lehessen állítani.

 

26. Kiknél alkalmazták már sikerrel az Elmefitness rendszert? Milyen eredményekkel?

Akik a 10 leckés kurzust elvégezték, nemcsak mérhetően jobb eredményeket értek el a kiértékelés alapján, hanem kiegyensúlyozottabb életvitelről, nagyobb stressztűrő képességről is beszámoltak. Jelentős sikerélményt jelentettek számukra azok az élethelyzetek, amikor egy napi feladat rutinszerű megoldása helyett egy eredetibb és jobb megoldás "ugrott be". Néhányan különösen hasznosnak értékelték a szervezőképesség javulását, amely napi szinten mérhető időmegtakarításban jelentkezett. Többen beszámoltak arról is, hogy a figyelmüket hosszabb időn keresztül tudták fenntartani, kevésbé fáradtak el és közben olyan történésekre is emlékeztek, amelyek a figyelmük perifériáján történt. Páran hozzátették ehhez, hogy néha szinte "kiürült az agyuk" és látszólag "bambultak", ugyanakkor nyugodtabban és pontosabban, lámpaláz nélkül váltottak aktív állapotba, amikor reagálniuk kellett. Idősebb korúak jelezték, hogy javult a rövid távú emlékezetük. Általános észrevétel volt, hogy jobban tudatában voltak mindannak, amit láttak és hallottak, pl. nagy forgalomban is magabiztosabban tudtak közlekedni. Volt aki, sikert ért el rossz szokásának megváltoztatásában - pusztán azzal, hogy rendszeresen észrevette saját magán az addig önkéntelen reakciót.

 

27. Lehetséges-e a rendszer kipróbálása munkahelyen, munkavállalók részére? Hogyan?

Lehetséges, előzetesen egyeztetett időpontban kipróbálási lehetőséget biztosítunk. Kollégáink a helyszínre szállítják a berendezést. A munkahelyen csak az üzemeltetéshez megfelelő körülményeket kell biztosítania a munkáltatónak.

 

28. Lehetséges-e bizonyos időtartamra kibérelni a rendszert? Milyen feltételekkel?

Igen, lehetséges kibérelni, rövidebb időtartamra is. Érdeklődés esetén egy napon belül üzleti ajánlatot teszünk.

 

29. Miért éri meg a munkáltatónak beruházni az Elmefitness rendszerre? Mit nyer vele a munkáltató?

Gyakorlatilag egyszeri beruházással teljesíti a munkaügyi törvényben meghatározott stresszcsökkentés kritériumait.
Mindezt más stresszcsökkentő megoldásokhoz képest objektíven mérhető, kiértékelhető formában teszi.
Lehetőséget ad speciális tréningek alkalmazására (akár munkaköri igények szerinti megrendelésére is), javítva a munkavállaló képességeit és teherbírását, különös tekintettel a vezetői beosztású munkatársak jobb döntéshozó- és felelősség viselő képességeire.
 
PARTNEREINK